Om Hire IT

Hire IT är en portal där du som kund finner IT-kompetens oavsett om du letar efter strategiska bollplank eller om du söker efter IT- och managementkonsulter som kan hjälpa dig att analysera och genomföra helhetslösningar i ditt företag, från övergripande strategi till förbättring av din dagliga verksamhet.

 

Vi på Hire IT lägger ut uppdragsannonser som konsulter och företag kan söka. Där finns också alla funktioner som behövs för att administrera ansökningar och CVs. Via Catsone som integrerats med portalen finns alla funktioner som krävs för att hantera en “outsourcad” inköpsfunktion.

 

Portalen utvecklas löpande och är integrerad med Microsofts och Adobes produkter. Det innebär att man kan hantera dokument i MS Word och PDF-format.

Historia

Hireit Sales Scandinavia AB grundades 2012 av Bengt Sand. Verksamheten har dock funnits sedan 2006 och har verkat genom eQuality Venture AB. 2009 skapades hireit.se i samarbete med Niklas Broweus och uthyrningen av konsulter tog fart.

Exempel på förmedlade uppdrag

Trafikförsäkringsföreningen

Verksamhetsutvecklare samt systemutvecklare (BusinessObjects).

 

Har levererat systemutvecklare och verksamhetsutvecklare till TFF sedan 2007.

 

Uppdraget innebär förvaltning, vidareutveckling och driftstöd gällande applikationer för beslutsstöd (Business Intelligence).

 

“Det är lätt att komma överens med Hire IT angående uppdrag och kontrakt. Jag kan rekommendera Hire IT som ibland ger oss vägar in till kunder som vi annars inte hade fått.”

 

– Fredrik Löfstedt, konsult hos TFF.

Logotyp för TFF

Aptean

Systemutvecklare (Java, PhoneGap), arkitekter (Java, Tomcat, WebSphere), samt infrastruktur (SAN, Linux, Oracle dBA).

 

Leverans av konsulter till utveckling av standardprodukter för snabb hantering av lagertransaktioner, samt utredning om migrering av äldre programvaror till nya plattformar. Även driftstöd har levererats till kundens outsourcingverksamhet.

 

“Samarbetet med Hire IT har överträffat våra höga förväntningar. Varje konsult har tillfört ett stort mervärde för oss, både i konsultarbete mot våra kunder och i arbetet med vidareutveckling av våra standardprodukter.

 

Jag sätter ett stort värde på att processen från att vi identifierat ett behov till dess att Hire IT haft en lämplig person på plats hos oss varit så snabb. Att varje person dessutom visat sig produktiv i princip omgående är mycket positivt.

 

Jag rekommenderar Hire IT då de förstår kundens behov och snabbt kan presentera kvalificerade resurser för att täcka dessa.”

 

– Niklas Rönnbäck, VD Aptean

Logotyp för Aptean.

“Samarbetet med Hire IT fungerar bra och det är positivt att Hire IT alltid har intressanta uppdrag på gång åt sina konsulter.”

 

– Magnus Zmuda, konsult hos Aptean

Atlas Copco

Testledare Teamcenter.

 

Leverans av kunskap om teamcenter ur ett användarperspektiv och från ett teknik-/IT-perspektiv. Organisera och leda referensgrupp och superusers som deltar i testningen av införandet av ett dokumenthanteringssystem.

Logotyp för Atlas Copco.

Andra exempel på kunder som Hire IT hyrt ut konsulter till är Svensk Exportkredit (SEK) och Kriminalvårdsstyrelsen. Kontakta Hire IT för fler uppdrag och referenser.

Hire IT logotyp i text

Hire IT rekryterar konsulter inom IT, management, affärs- och verksamhetsutveckling, interim, projektledning, analys, rådgivning, stöd och ledningssystem. Efterfrågade konsultroller av kunder är projektledare, systemutvecklare, verksamhetskonsult, it-tekniker, programmerare, testare, testledare, managementkonsult, chef, telecomexpert, CM, systemtekniker och webbdesigner.

 

Frekventa kompetenskrav för IT-konsulter är Java, J2EE, Microsoft .Net, C++, C#, PHP, Oracle, iOS, Adobe Creative Cloud, SAP, Stordator, Cobol, Script, XML, MySQL, Scrum, RUP, ASP, Windows Server, Mac OS X Server, VUE, React och Agile.

Kontakt

Hireit Sales Scandinavia AB

Postadress:
c/o YOUnited Professionals
Drottninggatan 65
602 32 Norrköping

 

Besöksadress:
Nelinsgatan 14
60345 Norrköping

 

Org.nr: 556577-8973